Εκπαίδευση στην ασφάλεια συντήρησης ηλεκτρικών υποσταθμών

Τύπος εγγράφου: Παράδειγμα καλής πρακτικής

Χώρα προέλευσης: Ισπανία

Φορέας έκδοσης/Συγγραφείς: Virtual ware Co for Viesgo

Εστίαση Έργου: Τυπική εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή

Η Viesgo είναι βασικός παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση της Ισπανίας, με περισσότερα από 31.300 χιλιόμετρα δικτύου και παραγωγή ενέργειας 1.400 MW, βασισμένη σε ένα ισορροπημένο μείγμα που αποτελείται από αιολικά πάρκα και μίνι υδραυλικές μονάδες που παράγουν καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια, και θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας Los Barrios, της πιο αποδοτικής στην Ισπανία και μιας από τις πιο αποδοτικές στην Ευρώπη.

Οι κύριες προκλήσεις της Viesgo είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών συντήρησης και απόδοσης των φυσικών περιουσιακών στοιχείων του δικτύου. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία επέλεξε την εκπαίδευση που βασίζεται στην εικονική πραγματικότητα, εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον και χωρίς να δημιουργεί κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με ελιγμούς πάνω σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης.

Η Virtualware σχεδίασε και ανέπτυξε μια πλατφόρμα εκπαίδευσης για την ασφάλεια που επιτρέπει την πλήρη εμβάπτιση σε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό. Μέχρι στιγμής, είναι επίσης δυνατή η εκπαίδευση των εξής ελιγμών γείωσης και θέσης σε λειτουργία: μετασχηματιστές ισχύος στα 55KV/12KV, γραμμή 55kV, γραμμή 12kV και ράβδοι 55 kV. Αυτοί οι ελιγμοί είναι οι κυριότεροι σε 24 υποσταθμούς του δικτύου.

Οι εικονικοί ελιγμοί μπορούν να εκτελούνται όσο συχνά επιθυμείται, καθοδηγούμενοι ή ελεύθεροι, και οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας μόνο έναν υπολογιστή ή στο εκπαιδευτικό κέντρο, μέσω συσκευών VR, με πλήρως καθηλωτικό τρόπο. Επιπλέον, όλες οι συνεδρίες και τα αποτελέσματα καταγράφονται αυτόματα στο εργαλείο παρακολούθησης HR.

  • 90% μείωση του χρόνου (από 8 ώρες σε 45 λεπτά)
  • 75% Βελτίωση της αυτοπεποίθησης κατά την εκτέλεση ελιγμών
  • 100% Μείωση του κινδύνου κατά την εκπαίδευση
  • Νικητές στο «Enertic Award Cognitive Services»

Ομάδες στόχοι

  • Επιχειρήσεις ενέργειας και ηλεκτρισμού