Ευρωπαϊκό έργο Viral Skills

Τύπος εγγράφου: Προγράμματα σπουδών / VR Curricula

Χώρα προέλευσης: Σλοβενία

Φορέας έκδοσης/Συγγραφείς: Έργο Erasmus+, Σύμπραξη του έργου Viral Skills

Εστίαση Έργου: Υποστήριξη VR / AR, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ανοικτός κώδικας

Σύντομη Περιγραφή

Η σύμπραξη του έργου Viral Skills έχει ως στόχο να φέρει την ψηφιακή εποχή της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θέλουν να προωθήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν την Εικονική Πραγματικότητα (VR) στις εκπαιδευτικές τους παροχές και να κάνουν τη χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας “viral”.

 

Το έργο Viral Skills έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων στο να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για το είδος του υλικού VR που θα ήταν πιο κατάλληλο για τα πλαίσια τους και για το ποιες δωρεάν εφαρμογές VR κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.

 

Το έργο Viral Skills είναι ένα έργο διεθνούς συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επτά εταίροι από έξι χώρες της ΕΕ συνεργάστηκαν επί 2 χρόνια για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Το VR DIGEST: Μια ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με την κατάσταση της τεχνολογίας στην Εικονική Πραγματικότητα (VR). Περιλαμβάνει μια τεχνική επισκόπηση των διαφόρων συστημάτων υλικού VR, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων SWOT (Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές).
  • – Το COMPENDIUM: Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων και διευθυντές σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Περιλαμβάνει μια τεχνική εισαγωγή στην εικονική πραγματικότητα, την παιδαγωγική κατάσταση της τεχνολογίας, μια σύγκριση μεταξύ των χωρών εταίρων και παγκοσμίως, μια έρευνα για την ομάδα-στόχο με εκπαιδευτές ενηλίκων με ειδική εστίαση σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και χαμηλά προσόντα.
  • – Το VIRAL SKILLS E-THEK: Μια συλλογή περιγραφών δωρεάν εφαρμογών λογισμικού εικονικής πραγματικότητας που ταιριάζουν στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών κατάλληλων για ενήλικες με χαμηλά προσόντα και χαμηλές δεξιότητες. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με διάφορες εφαρμογές από διαφορετικές πλατφόρμες λογισμικού VR.
  • – Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ VIRAL SKILLS καλύπτει 10 ημέρες κατάρτισης και χωρίζεται σε 5 ημέρες καθοδηγούμενης διά ζώσης μάθησης σε περιβάλλοντα μάθησης και 5 ημέρες αυτοκατευθυνόμενης διαδικτυακής μάθησης με διαδικτυακά σεμινάρια.

Ομάδες στόχοι

  • Το πρόγραμμα Viral Skills απευθύνεται σε οποιονδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς και διευθυντές εκπαίδευσης σε οργανισμούς δια βίου μάθησης.

Επιπλέον αναφορές