Projekt Mladi za(S)klad VR – (Το Πρόγραμμα Νεολαίας για Χρηματοδότηση VR)

Τύπος εγγράφου: Μεθοδολογία VR / AR, Μεθοδολογία VR / AR

Χώρα προέλευσης: Σλοβενία

Φορέας έκδοσης/Συγγραφείς: Državni izobraževalni zavod Jožef Štefan Trst

Εστίαση Έργου: Υποστήριξη VR / AR, Τυπική εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Νεολαίας για Χρηματοδότηση VR, είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Mitja Čuk και χωρίζεται σε δύο μέρη: Την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και την εκπαίδευση των μαθητών στον τομέα των τεχνολογιών «εμβύθισης». Η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Jožef Štefano στην Τεργέστη με την πρώτη από τις δύο εκπαιδεύσεις για το διδακτικό προσωπικό. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για τέσσερις τάξεις του τμήματος ηλεκτρονικών και μηχανολογίας. Κατά τη διάρκεια του 25ωρου μαθήματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, οι φοιτητές έμαθαν τα βασικά στοιχεία των εργαλείων Επαυξημένης Πραγματικότητας – AR, Εικονικής Πραγματικότητας – VR και Μικτής Πραγματικότητας – MR, την έννοια της «εμβύθισης» και τα βασικά στοιχεία των τρισδιάστατων γραφικών και της τρισδιάστατης μοντελοποίησης.

Οι νέες τεχνολογίες και οι ευρέως εφαρμόσιμες καινοτομίες, που χαρακτηρίζουν τη Βιομηχανία 4.0, εισάγονται και εφαρμόζονται σημαντικά ταχύτερα και εκτενέστερα από ό,τι στο παρελθόν και αλλάζουν ριζικά τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να ανταποκρίνονται προληπτικά στις αλλαγές αυτές και να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την επικαιροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Ο στόχος του έργου δεν ήταν μόνο η απλή αναβάθμιση των τεχνολογικών γνώσεων των μαθητών στον τομέα των τεχνολογιών «εμβύθισης». Παράλληλα με την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού, οι μαθητές ενίσχυσαν επίσης τις τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, τις επικοινωνιακές δεξιότητες σε μια ξένη (αγγλική) γλώσσα και τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αυτενέργεια, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων και η δημιουργικότητα.

Στο Ίδρυμα Mitja Čuk, συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες των τεχνολογιών «εμβύθισης» το σχολικό έτος 2019/2020, όταν σχεδίασαν το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο προσέφεραν στους εφήβους την ευκαιρία να δημιουργήσουν τον δικό τους εικονικό χώρο για κοινωνικοποίηση κατά τη διάρκεια διακοπής της δημόσιας ζωής (πανδημία COVID-19) και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Τότε ήταν που συνειδητοποίησαν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η χρήση καθηλωτικών τεχνολογιών καθιστά τη μαθησιακή εμπειρία πιο αποτελεσματική και δημοφιλή. Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει τα παιδιά και τους εφήβους να απορροφούν γρήγορα τη γνώση, αυξάνει το επίπεδο κινήτρων τους και αυξάνει το επίπεδο δέσμευσής τους. Ο χρόνος για την εκμάθηση της ύλης μειώνεται έτσι κατά 75%.

Σκοπός του έργου ήταν να προσφέρει στους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό ένα καινοτόμο έργο, το οποίο η δημόσια εκπαίδευση δυσκολευόταν να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών, κυρίως λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων και του ανεπαρκούς αριθμού διδακτικού προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα.

Οι φοιτητές δοκίμασαν αυτές τις νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης (learning by doing) και ανακάλυψαν οι ίδιοι τις δυνατότητές τους. Μέσω του παιχνιδιού, εξερεύνησαν, πειραματίστηκαν και δημιούργησαν νέους τρόπους χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας.

Σήμερα, η χρήση των «εμβυθιστικών τεχνολογιών» δεν περιορίζεται πλέον στη στρατιωτική βιομηχανία και τα βιντεοπαιχνίδια, αλλά κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών, στους τομείς της ιατρικής, της αρχιτεκτονικής, του τουρισμού, και όλο και πιο συχνά εισχωρεί στην τέχνη… και στις σχολικές αίθουσες, όπου τα gadgets και οι κονσόλες για την εικονική πραγματικότητα μπορούν να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία, να προωθήσουν την κατανόηση της ύλης και να αυξήσουν τα κίνητρα των μαθητών.

Η άνοδος των ψηφιακών τεχνολογιών στην επιστήμη και τη βιομηχανία και τα πλεονεκτήματα της χρήσης τους στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύουν την πεποίθηση ότι τα σχολεία πρέπει να ενισχύσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που ανοίγουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους μαθητές.

Ομάδες στόχοι

  • Εκπαιδευτικοί, μαθητές – σπουδαστές