Rezultati

Projektni Rezultati

CT:VR aims to create revolutionary and innovative curricula by implementing VR classrooms in the adult educational process.

Raziskave orodij in metodologij VR v izobraževanju odraslih

Poglobljena raziskava celovitih gradiv, orodij in najboljših praks s področja virtualne in/ali obogatene resničnosti v izobraževanju. Raziskava bo vodila do splošnega poročila, ki bo temeljilo na nacionalnih poročilih, ki so jih pripravili projektni partnerji, da bi predstavili orodja VR/AR in inovativne metode, ki jih je mogoče uporabiti v izobraževanju odraslih.

CT: VR učni načrt

Učni načrt CT:VR bo digitalno objavljen in bo sestavljen iz seznama postopkov in metodologij v zvezi z implementacijo VR na 3 ravneh: organizacijski, učitelj/mentor, udeleženec. Deloval bo kot smernica o možnostih različnih implementacij in kot vadnica za prihodnjo uporabo s strani organizacij ali učiteljev. Uporabljene bodo ustvarjalne izobraževalne metode učenja na daljavo, kot so pripovedovanje zgodb, pisanje scenarijev in umetniški pristopi, s čimer se bodo izboljšale digitalne veščine učiteljev in izobraževalcev. Učitelji bodo pridobili tudi veščine oblikovanja novih učnih modulov.

CT: VR smernice z video vadnicami

Projektni partnerji bodo zbirali in ovrednotili primere dobre prakse implementacije VR/AR na vseh ravneh izobraževalnih organizacij, s poudarkom na izobraževanju odraslih. Izvedena bo raziskava dobrih praks, zbiranje znanja in informacij iz organizacij in spletnih strani, ki že uporabljajo VR kot del svojih izobraževalnih učnih načrtov. Rezultati raziskave bodo objavljeni na platformi CT:VR. Smernice bodo sprva služile kot učni material, ki bo spodbujal vključevanje izobraževalnih organizacij s pregledom prednosti VR/AR. Platforma CT : VR, ki bo vsebovala smernice z

videoposnetki, povezavami, slikami in drugim interaktivnim gradivom, bo ponujena kot odprtokodna zainteresiranim deležnikom.