Εικονική πραγματικότητα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών – κριτική θεώρηση

Τύπος εγγράφου: Άρθρο / Δημοσίευση

Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Φορέας έκδοσης/Συγγραφείς: University of Thessaly

Εστίαση Έργου: Τυπική εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή

Το δημόσιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναπτύξει μια σειρά από εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι τρεις κύριες εφαρμογές είναι οι εξής: Οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας είναι οι ακόλουθες:

  • VLaser: V-Laser: Η εφαρμογή V-Laser αναπτύχθηκε με γνώμονα τους φοιτητές του πανεπιστημίου. Το κύριο θέμα της είναι η φυσική των λέιζερ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα μέρη που συνθέτουν μια συσκευή λέιζερ, να προχωρήσουν στη συναρμολόγησή τους προκειμένου να δημιουργήσουν τη συσκευή, να τη χρησιμοποιήσουν και να μελετήσουν τα αποτελέσματα.
  • Lake Project: Το Lake Project απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και σχετίζεται με τον ευτροφισμό των λιμνών. Ο χρήστης εισάγεται αρχικά σε ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης, και αφού αποκτήσει τις αντίστοιχες γνώσεις μέσω παρουσιάσεων, κόμικς κ.λπ, εισέρχεται σε 3 εικονικά περιβάλλοντα, μέσω των οποίων εξερευνά τον πυθμένα μιας λίμνης. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι χρήστες εξοικειώνονται με τις αλλαγές που επιφέρουν τα διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης.
  • Plant Cell: Το Plant Cell είναι μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, η οποία επίσης επικεντρώνεται σε μαθητές γυμνασίου. Το θέμα της είναι η δομή ενός φυτικού κυττάρου και η διαδικασία της φωτοσύνθεσης γενικότερα. Η εφαρμογή αποτελείται από 2 μέρη. Στο 1ο μέρος, ο χρήστης εισέρχεται σε ένα εικονικό φυτικό κύτταρο και έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει τη δομή του. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των μικροσωματιδίων. Στο 2ο μέρος, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει σε έναν χλωροπλάστη και πρέπει να βρει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της.

Στοιχεία καινοτομίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύσσει εφαρμογές που επιτρέπουν στους φοιτητές να εισέλθουν σε εικονικούς κόσμους και να εκπαιδευτούν σε θέματα που διαφορετικά, θα ήταν δύσκολο να τραβήξουν την προσοχή τους. Μέσω των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε διαδραστικούς μικροκόσμους και να ασχοληθούν με τις πτυχές τους.

Ομάδες στόχοι

  • Φοιτητές πανεπιστημίων και λυκείων