Virtualna resničnost pri pouku naravoslovja – kritični premislek

Vrsta Dokumenta: Članek/publikacija

Država izvora: Grčija

Izdajatelj/avtorji: University of Thessaly

CT:VR FOKUS: Formalno izobraževanje

Kratek opis

Javna univerza v Tesaliji je razvila številne aplikacije za virtualno resničnost izključno v izobraževalne namene. Tri glavne so naslednje:

  • V-Laser: Aplikacija V-Laser je bila razvita z mislijo na študente. Njegov glavni predmet je fizika laserjev. Uporabniki lahko pregledajo dele, ki sestavljajo lasersko napravo, nadaljujejo z njihovim sestavljanjem, da ustvarijo napravo, jo uporabljajo in preučujejo rezultate.
  • Jezerski projekt: Jezerski projekt je namenjen srednješolcem in je povezan z evtrofikacijo jezer. Uporabnik se najprej seznani z okoljsko-informacijskim centrom, po osvojenem znanju preko predstavitev, stripov ipd. pa vstopi v 3 virtualna okolja, preko katerih raziskuje dno jezera. Skozi ta proces se uporabniki seznanijo s spremembami, ki jih prinašajo različne stopnje onesnaženosti.
  • Plant Cell: Plant Cell je aplikacija VR, osredotočena tudi na srednješolce. Njen predmet je zgradba rastlinske celice in proces fotosinteze nasploh. Aplikacija je sestavljena iz 2 delov. V 1. delu uporabnik vstopi v virtualno rastlinsko celico in lahko raziskuje njeno strukturo. Uporabnik je lahko priča vsem postopkom, ki potekajo med mikro delci. V 2. delu lahko uporabnik vstopi v kloroplast in mora poiskati elemente, ki so bistveni za proces fotosinteze in nadaljevati z dokončanjem.

Elementi inovativnosti

Univerza v Tesaliji razvija aplikacije, ki študentom omogočajo vstop v virtualne svetove in se izobražujejo o zadevah, ki bi sicer težko pritegnile njihovo pozornost. Prek aplikacij VR lahko uporabniki vstopijo v interaktivne mikrosvetove in se vključijo v njihove vidike.

Ciljne skupine

Dijaki v srednjih šolah in študenti univerz