O

Creative Teaching

V času kovida se je bolj kot kdaj koli prej pojavila potreba po preobrazbi izobraževalnega sistema v bolj digitalizirano smer in nobena izobraževalna ustanova ni bila izjema. Omejeni smo bili zaradi pomanjkanja orodij in znanja.

Namen projekta CT : VR je odpraviti pomanjkanje digitalne tehnologije in uporabe digitalnih orodij v izobraževalnih ustanovah za odrasle z opolnomočenjem izobraževalcev, učiteljev in trenerjev z znanjem o implementaciji teh orodij v izobraževalni proces.

Z inovativnim, interaktivnim in vključujočim učenjem je mogoče preseči ovire pri poučevanju, ki so se pojavile s pandemijo, in spremeniti izobraževalni proces.

V času kovida se je bolj kot kdaj koli prej pojavila potreba po preobrazbi izobraževalnega sistema v bolj digitalizirano smer in nobena izobraževalna ustanova ni bila izjema. Omejeni smo bili zaradi pomanjkanja orodij in znanja.

Namen projekta CT : VR je odpraviti pomanjkanje digitalne tehnologije in uporabe digitalnih orodij v izobraževalnih ustanovah za odrasle z opolnomočenjem izobraževalcev, učiteljev in trenerjev z znanjem o implementaciji teh orodij v izobraževalni proces. Z inovativnim, interaktivnim in vključujočim učenjem je mogoče preseči ovire pri poučevanju, ki so se pojavile s pandemijo, in spremeniti izobraževalni proces.

Zato je ključnega pomena vlaganje v razvoj digitalnih veščin izobraževalcev odraslih, ki bo skupaj z implementacijo VR učilnic v učni načrt spremenilo izobraževanje odraslih v interaktiven in inovativen proces.

Razumljivo je, da imajo institucije za izobraževanje odraslih drastičen vpliv na prihodnost odraslih. Čeprav je tehnologija spremenila našo družbo na vseh ravneh, mora njena orodja v celoti sprejeti še izobraževanje. Kovid kriza je razkrila te slabosti in ustvarila nujno potrebo po implementaciji digitalnih orodij v vse učne načrte.

Namen projekta je usposobiti izobraževalce odraslih za implementacijo VR učilnic v izobraževalni proces in s tem ustvariti inovativen in vključujoč izobraževalni sistem, ki ne bo le ustvarjalen po svoji naravi, temveč bo tudi odpravljal slabosti, ki so se pojavile pri postopkih izobraževanja na daljavo.

Projektni rezultati

Raziskave orodij in metodologij VR v izobraževanju odraslih

CT: VR učni načrt

CT: VR smernice z video vadnicami

Primarne ciljne skupine

 

  • Izobraževalci odraslih
  • Organizacije za izobraževanje odraslih
  • Strokovnjaki/eksperti za izobraževanje odraslih
  • Mentorji
  • Učitelji vseživljenjskega učenja

Sekundarne ciljne skupine

  • Odrasli učenci
  • Udeleženci aktivnosti vseživljenjskega učenja
  • Deležniki (organizacije za izobraževanje odraslih, predstavniki socialnih partnerjev, predstavniki strokovnih delavcev izobraževalne verige, kulturne ustanove ipd.)