Creative Teaching

through Virtual Reality
NAMEN

Namen projekta je implementacija virtualnih učilnic v izobraževanju odraslih z usposabljanjem učiteljev, trenerjev in izobraževalcev, da bi združili digitalna orodja s tradicionalnim analognim učenjem in tako ustvarili inovativen in vključujoč izobraževalni proces.

CILJI

Ustvarjanje VR učilnic
za krepitev izobraževalne ustvarjalnosti.

Implementacija mešanih metodologij poučevanja (analogno-digitalnih), ki bodo vodile k boljšim izobraževalnim rezultatom.

Doseganje digitalne pravičnosti s ponujanjem enakega dostopa do učnih virov.

Opolnomočenje izobraževalcev in njihovih veščin poučevanja prek usposabljanja o učilnicah VR in digitalnih orodij za izobraževanje.

Projektni rezultati

Raziskave orodij in metodologij VR v izobraževanju odraslih

CT: VR učni načrt

CT: VR smernice z video vadnicami

Zadnje novice

CT : VR – The project is in progress!

CT : VR is going strong! The project is in progress! We are currently producing …

The New Era of Teaching and Learning

CT:VR – A New Era of Teaching and Learning   Before the Internet and the …

Virtual Reality in Education

There are already many experts which claim that virtual reality will be integrated into the …