Tveganja pri upravljanju z viličarjem

Vrsta Dokumenta: VR / AR orodje

Država izvora: Španija

Izdajatelj/avtorji: Ludus Global

CT:VR FOKUS: Formalno izobraževanje

Kratek opis

TRENING VIRTUALNE RESNIČNOSTI

Nevarnosti na delovnem mestu: Virtualna resničnost upravljanja s tveganji pri delu z viličarjem.

Forklift risks je produkt, ki ga je ustvaril Ludus Global in se osredotoča na usposabljanje za odkrivanje nevarnih situacij na delovnem mestu.

Uporabnik se sooča z različnimi nevarnimi situacijami, hkrati pa opravlja rutinska dela, ki predstavljajo  določena tveganja. Opraviti mora tudi dodatno nalogo ter  izvršiti kontrolni seznam pregleda viličarja pred samo uporabo.

Ta izdelek vključuje tveganja, povezana z osebno zaščitno opremo, splošna varnostna pravila in navodila.

Cilji usposabljanja

Ugotoviti tveganja

Spoznajte najpogostejša tveganja pri uporabi viličarjev in izkusite posledice.

Preprečiti nesreče

Opazujte, kako se drugi delavci soočajo s tveganimi situacijami, da jih preprečite v prihodnosti.

Vaja

Pridobljeno znanje vadite v popolnoma varnem okolju.

Situacije tveganja v industrijskem scenariju

 • Nesreča zaradi vzvratne vožnje brez pogleda.
 • Nesreča, ki jo povzroči nevzvratna vožnja, ko je preglednost naprej zmanjšana zaradi tovora.
 • Nesreča zaradi poskusa izogibanja oviri.
 • Trčenje zaradi neupočasnitve ali ustavljanja na križišču ali vratih.
 • Viličar se prevrne pri vožnji po rampi in obračanju po naklonu rampe.
 • Viličar se zaradi prevelike obremenitve prevrne naprej.
 • Udarec ob vrata in prevrnitev viličarja zaradi napol dvignjenega droga
 • Voznik pade, ker ni pripet z varnostnim pasom in viličar pade na voznika.
 • Predmet pade na glavo zaradi nagibanja iz viličarja.
 • Zrušitev regalov.
 • Oseba ukleščena zaradi prevelike obremenitve in poskus uravnoteženja.
 • Uporaba osebne zaščitne opreme.

Inšpekcijski kontrolni seznam

Učenec mora opraviti pregled kontrolne liste viličarja pred njegovo uporabo. Cilj je seznaniti pripravnika s kontrolnim seznamom in pregledom stroja in njegovih komponent.

Ciljne skupine

• Šole in podjetja, ki delajo v resničnih delavnicah z viličarjem