Virtualna resničnost pri pouku italijanščine

Vrsta Dokumenta: VR / AR orodje, Primer dobre prakse

Država izvora: Slovenija

Izdajatelj/avtorji: Mateja Kumar, Šolski center Nova Gorica

CT:VR FOKUS: VR / AR podpora, Formalno izobraževanje, Odprtokodno

Kratek opis

Ko je profesorica Mateja Kumar poučevala italijanščino v drugem letniku triletnega programa srednje šole gastronom hotelir, je naletela na izziv, kako dijake spodbuditi k spontanemu govorjenju v tujem jeziku in odstraniti ovire pri javnem nastopu. Poskušala je uporabiti navidezno resničnost, ki študentu omogoča, da se skrije za navidezno predstavo/avatar…

Uporaba IKT vsebin v tujih jezikih

Dijaki razvijajo digitalno kompetenco pri pouku tujega jezika, tako da uporaba IKT podpira cilje pouka. S tem učenci razvijajo različne sposobnosti:

 • iskanje, zbiranje, obdelava in vrednotenje podatkov in informacij,
 • komunikacija in sodelovanje na daljavo,
 • izdelava in objava gradiv,
 • varna uporaba ter upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe IKT.

Z uporabo IKT pri pouku tujih jezikov spodbujamo:

 • sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku,
 • splošno ozaveščenost,
 • razvijamo medkulturne veščine,
 • besedno, govorno in likovno ustvarjalnost učencev,
 • predstavitev in objavo izdelkov študentov.

Obogatitev pouka z uporabo spletnih orodij:

Je brezplačna platforma za komunikacijo na daljavo, neodvisna od strojne opreme.

Uporabniki si delijo virtualni prostor z možnostjo interakcije, komunikacije in deljenja dokumentov v realnem času. Deluje v spletnem brskalniku, zato je na voljo na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih z internetno povezavo.

Igralcem in razvijalcem ponuja orodje plug-and-play za enostavno integracijo njihovega sistema avatarjev v kateri koli svet in igro.

Pozitivni rezultati:

 • večja motivacija, sodelovanje, povezovanje, nove ideje, utrjevanje snovi, sproščenost, ustvarjalnost učencev, uporaba Mozzila hubov, Ready player me.

Ciljna skupina

 • dijaki