Εικονική Πραγματικότητα ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Αρχαιολογίας

Τύπος εγγράφου: Παράδειγμα καλής πρακτικής

Χώρα προέλευσης: Ισπανία

Φορέας έκδοσης/Συγγραφείς: Virtual ware Co for Viesgo

Εστίαση Έργου: Τυπική εκπαίδευση

Σύντομη περιγραφή

Η δημοσίευση περιγράφει την εισαγωγή και την εφαρμογή της Εικονικής Πραγματικότητας, ως μέρος των Αρχαιολογικών Εργαστηρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια ψηφιακή αναπαράσταση του Ιερού της Ίσιδας, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων και εργαλείων εικονικής πραγματικότητας, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου.

Η ψηφιακή αναπαράσταση του Ιερού της Ίσιδας στο αρχαιολογικό πάρκο του Δίου

Η αναγνώριση και η εκτίμηση των ιστορικών μνημείων αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι υπάρχουσες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης συχνά αποθαρρύνουν τους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους από το να εμβαθύνουν στο θέμα. Δημιουργούν δυσφορία και απροθυμία, με αποτέλεσμα οι μαθητές σπάνια να ενθουσιάζονται όταν πρόκειται για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Εικονική Πραγματικότητα ανθίζει, και αυτό ισχύει και για την εκπαίδευση. Ωστόσο, οι αναπαραστάσεις αρχαιολογικών μνημείων αρχίζουν τώρα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Με αυτόν τον τρόπο, η ψηφιακή αναπαράσταση του Ιερού της Ίσιδας, αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της ενεργής αξιοποίησης της Εικονικής Πραγματικότητας, στην Ιστορική Εκπαίδευση.

Το τρισδιάστατο περιβάλλον στοχεύει σε μια ρεαλιστική αναπαράσταση του Ιερού της Ίσιδας, κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ. και βασίζεται σε ευρήματα αρχαιολογικής έρευνας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε αρχικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Αρχαιολογικών Εργαστηρίων Διός, χωρίς να αποκλείεται η χρήση της από μαθητές σχολείων ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους.

Η προσομοίωση του μνημείου πραγματοποιήθηκε μέσω λογισμικού ανάπτυξης τρισδιάστατων γραφικών. Το επιτραπέζιο σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας, περιλαμβάνει έναν ισχυρό υπολογιστή, ένα χειριστήριο αλληλεπίδρασης, καθώς και μια οθόνη. Η αλληλεπίδραση με την εφαρμογή γίνεται με ένα άτομο ανά συνεδρία, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο στην οθόνη. Ο τρόπος πλοήγησης, προσομοιώνει την κίνηση ενός αρχαίου επισκέπτη του μνημείου. Ο χρήστης μπορεί να περιπλανηθεί ελεύθερα στον εικονικό χώρο, να εισέλθει στους ναούς, να επιλέξει ένα κτίριο ή αντικείμενο ή να επιλέξει μία από τις διαδραστικές οθόνες. Η εφαρμογή συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης.

Στοιχεία καινοτομίας:

Εικονική αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού μνημείου, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον.

Ομάδες στόχοι

  • Ενήλικες φοιτητές, μαθητές σχολείων