Viral Skills projekt

Vrsta Dokumenta: Učni načrt / VR učni načrt

Država izvora: Slovenija

Izdajatelj/avtorji: Erasmus + project, Partnership of Viral Skills project

CT:VR FOKUS: VR / AR podpora, Izobraževanje odraslih, Odprtokodno

Kratek opis

Cilj partnerstva v projektu Viral Skills je uvesti digitalno dobo inovacij v sektor izobraževanja odraslih. Želijo spodbujati potrebne veščine izobraževalcev odraslih, ki jim omogočajo integracijo navidezne resničnosti (VR) v svoje ponudbe usposabljanja in naredijo uporabo navidezne resničnosti “viralno”.

Projekt Viral Skills je razvil obsežen nabor izdelkov, ki izobraževalcem odraslih pomagajo pri pridobivanju pregleda, kakšna strojna oprema VR bi bila najbolj primerna za njihov kontekst in katere brezplačne aplikacije VR so trenutno na trgu in jih je mogoče uporabiti v izobraževalnem kontekstu.

Projekt Viral Skills je projekt mednarodnega sodelovanja, ki ga financira program Evropske komisije Erasmus+. Sedem partnerjev iz šestih držav EU je v obdobju dveh let sodelovalo, da bi dosegli rezultate. Projekt se je začel oktobra 2018 in zaključil septembra 2020.

Rezultati projekta so:

  • VR DIGEST je obsežna raziskava o stanju tehnike na področju virtualne resničnosti (VR). Vključuje tehnični pregled različnih sistemov strojne opreme VR, vključno z analizami SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti, grožnje).
  • COMPENDIUM je uporaben priročnik za izobraževalce odraslih in menedžerje o tem, kako vključiti VR v učenje odraslih. To vključuje tehnični uvod v VR, pedagoško stanje, primerjavo držav med partnerskimi in mednarodnimi državami, raziskavo ciljne skupine z izobraževalci odraslih in poseben poudarek na manj sposobnih in nizkokvalificiranih odraslih.
  • VIRAL SKILLS E-THEK je zbirka brezplačnih opisov aplikacij programske opreme VR, ki ustrezajo potrebam odraslih učencev, vključno z aplikacijami, primernimi za manj sposobne in nizkokvalificirane odrasle. Ponuja informacije o različnih aplikacijah iz različnih programskih platform VR.
  • VIRAL SKILL S – PROGRAM USPOSABLJANJA zajema 10 dni usposabljanja in je razdeljen na 5 dni vodenih učnih postavitev iz oči v oči in 5 dni samostojnega spletnega učenja s spletnimi seminarji.

Ciljne skupine

  • Projekt Viral Skills je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, kot so trenerji odraslih, vzgojitelji in vodje izobraževanja v organizacijah za nadaljnje izobraževanje.

Dodatne referernce