E-izobraževanje za digitalno družbo

Vrsta Dokumenta: Članek/publikacija

Država izvora: Slovenija

Izdajatelj/avtorji: dr. Lea Bregar, mag. Margerita Zagmajster in dr. Marko Radovan; Andragoški center Slovenije

CT:VR FOKUS: Formalno izobraževanje, Izobraževanje odraslih, Odprtokodno

Kratek opis

Izobraževalni programi, ki jih danes ponujamo v Sloveniji, predvsem izobraževalne organizacije in drugi ponudniki usposabljanja, še niso oblikovani tako, da bi učečim omogočili pridobitev sposobnosti, ki so nujne v odprti, hitro spreminjajoči se in digitalizirani družbi. Izobraževanje še vedno pretežno usmerja izobraževalna paradigma, ki v središče izobraževanja postavlja učitelja, ki »svoje« znanje prenaša na »svoje učence« oziroma »poslušatelje«.

Najobsežnejši del monografije, to je šesti del, je namenjen opisu značilnosti in možnosti učnih pristopov in metod, ki temeljijo na tehnologijah, značilnih za digitalno družbo. Iz široke palete možnih pristopov in tehnik učenja in poučevanja v digitalni družbi so podrobneje predstavili tiste, ki v strokovni literaturi zaslužijo največ pozornosti in se že uveljavljajo v praksi sodobnega izobraževanja. To so odprto izobraževanje z odprtimi izobraževalnimi viri (OER) in MOOC, umetna inteligenca, učna analitika, inteligentni tutorski sistemi, mobilno učenje, mikroučenje, igrifikacija, simulacije, virtualna in obogatena resničnost ter digitalno pripovedovanje zgodb.

Uporaba virtualne in razširjene resničnosti v e-izobraževanju VR in AR se uporabljata na različnih področjih in za različne namene, v arhitekturi, športu, medicini, umetnosti, vojski, medijih, rehabilitaciji in zabavni industriji. Uporaba obeh tehnoloških pristopov je vse pogostejša tudi v izobraževanju, na zelo različnih področjih in v različnih načinih izobraževanja, v okviru formalnega izobraževanja, za krajša izobraževanja v podjetjih ali v e-izobraževanju. Omejuje uporabo VR in AR v e-izobraževanju predvsem dejstvo, da je na voljo malo dodatne strojne opreme ali pa je draga.

Razširjenost VR in AR opreme med posamezniki je za zdaj še skromna. Boland (2017) poroča, da je bila razširjenost opreme VR v ameriških gospodinjstvih leta 2017 le 17-odstotna, z napovedjo 30-odstotne v letu 2020.

Tudi v e-izobraževanju lahko tako kot v tradicionalnem izobraževanju izkoristimo prednosti, ki jih ponujata AR in VR za bolj pristno in aktivno učenje. AR in VR omogočata določene vrste funkcionalnosti, ki so pomembne predvsem za e-izobraževanje. Laura Lynch (2018) navaja tri primere, v katerih se lahko VR še posebej učinkovito uporablja pri e-izobraževanju: virtualne učilnice, virtualni izleti in priložnosti za praktično učenje.

Virtualna učilnica

To je morda najbolj očitna uporaba, vendar ima svoje prednosti. Vizualna učilnica lahko dodatno omili problem odsotnosti neposredne komunikacije v živo med učiteljem in udeleženci e-učenja, saj omogoča spletna orodja.

Virtualni izleti

Virtualne ture omogočajo obisk lokacij, ki zaradi geografske ali časovne oddaljenosti niso dostopne. Google “Arts & Culture” je spletna platforma, ki omogoča tridimenzionalno raziskovanje fizičnega sveta, kot je obisk lokacij, muzejev ali galerij. (https://poly.google.com/view/blp_2ZCtqs4).

Udeleženec za uporabo aplikacije ne potrebuje posebne opreme, zato je uporaba enostavna tudi v »klasičnem« LMS. Dodana vrednost teh virtualnih okolij so dodatni opisi posameznih objektov, ki jih udeleženec opazuje. Podobne vrste funkcionalnosti ponuja platforma SphereShare (http://sphereshere.net).

Možnosti praktičnega izobraževanja

Največja prednost potopitve v virtualno okolje so natančne simulacije resničnih situacij. Sorodna uporaba VR je lahko koristna pri javnih treningih, usposabljanju zdravnikov itd.

Uporaba VR ali AR tehnologije je najpogostejša v kombiniranih oblikah izobraževanja, kjer se izobraževalna tehnologija kombinira s klasičnimi pristopi poučevanja. Zelo pogost je na primer pri poučevanju kemije, biologije, fizike ali jezikov.

Orodja za ustvarjanje virtualne in nadgrajene resničnosti

Na spletu in v strokovni literaturi najdemo veliko primerov orodij, s katerimi lahko sami uporabljamo navidezno ali obogateno resničnost. Teh orodij je vsako leto več in uporabniška izkušnja je vedno boljša. To je seveda dobra novica, saj pomeni, da bodo učitelji sami lahko uporabljali ta orodja pri svojih pripravljalnih e-učnih gradivih. Dobrodošlo je tudi, da z razvojem tehnologije postaja tudi strojna oprema za VR ali AR cenovno vse bolj dostopna. Na to opozarjata tudi Brown in Green (2016), ki menita, da nizka cena tehnologije za VR odpira veliko možnosti za uporabo VR pri poučevanju in medijski produkciji. Brown and Green (2016) med najbolj dostopnimi orodji ali tehnologijami VR vključujejo:

  1. Aplikacija Google Street View (https://www.google.com/streetview/) omogoča ustvarjanje fotosfer in ogled fotosfer drugih ljudi. To so panoramske slike photosphere, ki jih je mogoče zajeti v nekaterih napravah Android. Ta funkcija je vgrajena v fotoaparat in omogoča 360-stopinjsko fotografiranje sveta okoli vas. Zelo preprosto lahko fotosfero pripravimo za uporabo z napravo Google Cardboard.
  2. Discovery VR (http://www.discoveryvr.com) je produkt televizijskega omrežja Discovery Channel in vključuje številne brezplačne 360-stopinjske videoposnetke iz njihovih priljubljenih televizijskih oddaj. Videoposnetke si lahko ogledate v spletnem brskalniku, z Google Cardboardom, Gear VR, OculusRift in drugimi orodji. Povprečna dolžina videa je 3 minute.
  3. Immersive VR Education (http://immersivevreducation.com) razvija platformo Engage VR, ki temelji na okolju Unity (avtorsko orodje za ustvarjanje 3D videoiger in drugih interaktivnih vsebin). Uporaba posebnih aplikacij omogoča ustvarjanje realističnih okolij, ki prikazujejo zgodovinske dogodke, različna virtualna okolja ali vizualizacijo znanstvenih konceptov, ki jih je težko prikazati z navadnimi mediji. 

Ciljne skupine

  • izobraževalci in drugi, ki jih e-izobraževanje zanima

Upajo tudi, da bo »E-izobraževanje za digitalno družbo« poglobilo strokovno razpravo o e-izobraževanju v Sloveniji, povečalo zanimanje za to obliko izobraževanja in prispevalo k večjemu številu kakovostnih programov e-izobraževanja.

Dodatne reference

  • Using Virtual Reality in Education:

https://elearningindustry.com/using-virtual-reality-in-education

  • Virtual Reality Society:

https://www.vrs.org.uk/

  • The Multiple Uses of Augmented Reality in Education:

https://www.emergingedtech.com/2018/08/multiple-uses-of-augmented-reality-in-education