VIRTI

Vrsta Dokumenta: Učni načrt / VR učni načrt, VR / AR orodje, VR / AR metodologija

Država izvora: Francija, Španija, Portugalska, Grčija

Izdajatelj/avtorji: Greta du Velay, CIRE, IPS, SQLearn.

CT:VR FOKUS: Neformalno izobraževanje, Izobraževanje odraslih

Kratek opis

ViRTI je projekt Erasmus+, ki se osredotoča na izboljšanje učinkovitosti izobraževanja v popravnih ustanovah z uporabo inovativnih in interaktivnih digitalnih orodij. ViRTI se osredotoča na razvoj in uvajanje okolij virtualne resničnosti v zaporih, kot način za izravnavo pomanjkanja izkušenj, virov in orodij, kot tudi na uporabo interaktivnih izobraževalnih iger v izobraževalnem procesu zapora, da bi pritegnili čim več udeležencev. S tem se želi projekt spoprijeti s pojavom opuščanja izobraževanja zaprtih oseb.

Projekt podpira miselnost, da je prednosti vključenosti zaprtih oseb v izobraževanje veliko. Predvsem se hitro povečujejo možnosti, da bi se, ko so na prostosti, zaposlili na podobnem področju, o kateri so se izobraževali v priporu. To je izjemnega pomena, saj je dostop do zaposlitve eden od temeljnih pogojev za ponovno vključitev nekdanjih zaprtih oseb, kar zmanjšuje nevarnost ponovitve delikventnega vedenja.

Cilji

  • Zapornike motivirati za izobraževanje.
  • V popravne zavode uvesti izobraževalne programe.
  • Zapornikom omogočiti razvoj spretnosti in kompetenc s storitvami, ki jih ponujajo sistemi virtualne resničnosti.

Dejavnosti

  • Raziskave o tehnologiji virtualne resničnosti in o tem, kako jo je mogoče uporabiti za izobraževanje in usposabljanje v zaprtih okoljih, kot je zapor.
  • Ocena obstoječih tehnoloških sredstev in infrastrukture, ki je na voljo v prevzgojnih sistemih.
  • Določitev pogojev, ki so bistveni za uspešno implementacijo sistemov virtualne resničnosti, v podobnih okoljih.
  • Razvoj scenarijev virtualne resničnosti, ki temeljijo na 360 videoposnetkih, ki vključujejo interaktivne funkcionalnosti, povezane z gradbenim sektorjem, o izobraževalnem procesu popravnih ustanov.

Usposabljanje in komunikacija zadevnih zainteresiranih delov (učitelji, organizacije itd.) z zahtevanimi smernicami, da bi uspešno uvedli prakse VR pri izobraževanju zapornikov.

Elementi inovativnosti:

Cilj projekta je spremeniti izobraževalne prakse, ki se uporabljajo v popravnih zavodih. Prakse, ki so pogosto spregledane in se vanje ne vlaga, so zdaj obogatene s sistemi in praksami navidezne resničnosti, kar zapornikom ponuja odlično priložnost, da se zaposlijo, ko bodo končno izpuščeni. Poleg tega služi kot proces, skozi katerega zaporniki širijo svoja obzorja in kreativno izkoriščajo svoj čas že v zaporu.

Ciljne skupine

• izobraževalci, popravne ustanove, zaporniki